Somogyi Betyár Kenel Somogyi Betyár Kenel
 • Komondor play
 • Komondor puppy.jpg
 • Komondor puppy.jpg
 • Komondor Snuki
 • Buksi komondor.jpg
 • Buksi-Betyár komondor.jpg
 • Betyár komondor.jpg
 • 008v.jpg
 • 014.jpg
 • 025.jpg
 • 027.jpg
 • 029.jpg
 • Betyár komondor.jpg
 • 010.jpg
 • 013.jpg
 • 017.jpg
 • Komondor Buksi
 • Buksi komondor.jpg
 • Komondor Buksi
 • Buksi komondor.jpg
 • komondor Canicum Pásztor Duhaj
 • p1160102.jpg
 • p1160173.jpg
 • p1160116.jpg
 • komondor Canicum Pásztor Duhaj
 • komondor Canicum Pásztor Duhaj
 • 578.jpg
 • 598.jpg
 • 584.jpg
 • 630.jpg
 • 641.jpg
 • 642.jpg
 • 643.jpg
 • 654.jpg
 • 671.jpg
 • 681.jpg
 

Komondor - Standard leírás

A pásztorok megőrizték részünkre a komondort mindaddig, amíg ősi foglalkozásuk fel nem számolódott. A XIX században a kuvasszal együtt a komondor is fölösleges lett a nyáj mellett. A kulturált állattenyésztés felszámolta a nyáj ellenségeit is. A komondorállomány nagymértékben megfogyatkozott. A pásztordinasztiák, ameddig tudták, tartottak egy-egy komondorpárt. Hatalmas, tetszetős példányai esztétikai szépségük folytán a kutyakedvelőkhöz kerültek. Távol eső, kisebb majorokban pedig vagyonőrzésre alkalmazták a komondort.

Összbenyomás

A komondor nagy teste, komoly, sőt visszahúzódó viselkedése folytán méltóságot ébresztő fajta. Külső formájának meghatározó jelleget a szőrzete ad. A maga nemében páratlan jelenség a komondor szőrzete. A szemlélő nem láthatja a szemét, nem érzékelheti kedélyállapotát, hiszen feje, füle, nyaka, törzse, farka mind hosszú szőrrel fedett. Ezt a kiváltságot csak a gazdája élvezheti. Ez a sejtelmesség még inkább kiváltja a szemlélőből a tiszteletet és félelmet a komondor iránt.

A komondor törzse a négyzettől igen kis eltérést mutató, fekvő téglalap. A lecsüngő farok ugyan hosszabban tünteti fel a törzset. A fej a törzs síkja fölé emelkedő szőrgomoly, amelyből a fekete orrtükör és a piros nyelv tűnik elő. A komondor végtagjai oszlopszerű, és az is hosszú szőrrel fedett.

Az összbenyomás megítélésekor gondoljuk meg, hogy a komondor idegen környezetben visszahúzódó. Nem kíváncsian érdeklődő fajta, hanem a környezetét méltósággal vegyes lekezeléssel nézi. Igazi valóját a komondor csak megszokott környezetében adja.

A komondor nappal alig ugat. Elhúzódik, elfekszik, de úgy, hogy azért mindent lásson. Ha ok van rá, csak éjjel hallatja hangját, amely öblös, mély ugatás. Szinte törvényszerű, hogy hang nélkül támad. A komondor támadása nyílt, nem settenkedik a megtámadandó után, hanem szemtől szembe támad. Rendszerint ráugrik vagy nekiugrik áldozatának. Igyekszik ledönteni azt, ami testtömegét tekintve a legtöbbször sikerül is. A ledöntött, ártalmatlanná tett támadót őrzi, és továbbra sem bántja, ha az sem támad tovább.

A testtájak

A fej a nagy testtel arányos, s bár hosszú szőrrel gazdagon borított, mégsem durva és nagy. Ennek magyarázata, hogy az arányos fej széles és finomabb formát követel. A laza bőr, a mély pofa, a lógó ajak a komondoron ismeretlen fogalom. Az orrhát széles, még az orrtükörnél is. Az orrtükör tompán lemetszett. Valamivel megnyúltabb a komondor szukák feje, míg a komondor kanoké kerekebb. A fej elölről szemlélve magas fejtetőt, széles koponyát, erősen kidomborodó szemboltíveket mutat. A szemrés egyenes. A komondor szeme sötétbarna. A széles és gazdagon izmolt pofák az arcorri részt is szélessé teszik.

A fülek a domború és széles fejtetőn középmagasan tűzöttek, és határozottan mindjárt lógós irányt vesznek. A komondor füle sem figyelő sem támadó helyzetben nem mozdul el. A lógós fül a komondor fejéhe z lazán simul.

A nyak tartása természetes, figyelő helyzetben a vízszintessel 35 fok körüli szöget alkot. Közömbös viselkedés esetén ellenben a komondor szinte vízszintesen tartja a nyakát. A nyak középhosszú, néha, főleg a kanoké, inkább rövidebb.

A törzs felső vonalának kezdetén kifejezett és hosszú mart találunk. Ezért a komondor háta rövid.

A hosszú ágyékú komondor nem küzdőképes. A széles horpasz is elárulja a hosszú és izomszegény ágyékot. A felülről szemlélhető keskeny ágyék dülöngélővé teszi a komondor mozgását. A komondor fara széles legyen s enyhén hajló vonalban térjen rá a határozottan lógó farokra. A szélest fart szukákon a szülőút szélessége miatt, a kanokon pedig a tömegesebb szervezet miatt követeljük meg. A far izomzata tömeges és szívós legyen.

A mellkas hosszú, közepesen dongázott és mély legyen. A szügy széles és mély, gazdagon izmolt.

A has nem ereszkedik a mellkas határvonala alá.

A farok alacsonyan és kinn tűzött, határozottan lefelé irányuló. Lógó tartású, csak a vége mutat némi, a vízszinteshez hajló emelkedést. Izgalmi állapotban a komondor legfeljebb a hátvonal magasságáig emeli.

A nemi szervek épségére ügyeljünk. A rendellenes nemi szervű komondor egyedeket vonjuk ki a tenyésztésből. A komondor ugyanis válogatós és tartózkodó fajta. Nemi életére inkább a zárkózottság a jellemző.

Az elülső végtagok oszlopszerű. Jól szőrözött komondor egyedek végtagalakulásáról éppen ezért közvetett úton tudunk csak véleményt alkotni. A süppedt mar, a laza váll, a törzstői elálló könyök mind a szervezeti lazaságára, mozgáshiányára utal. A komondorkölykök az ilyen lazaságokat elnőhetik, ha módot adunk nekik a sok mozgásra.

A két párhuzamos és függélyes elülső végtag közepes távolságra helyezkedik egymástól. Előfordulhat a széles lábállás is, amelyet, ha a végtag egyébként szilárdan fűződik a törzshöz, nem kifogásolnak. A szűk lábállás azonban a komondoron súlyos hiba. A komondor robosztusabb fajta, és a keskeny alátámasztás csökkenti a biztonságot.

A hátulsó végtag állása csak 9 hónapos korig bírálható el zavaró körülményektől mentesen. A hátulsó végtag egészétől megköveteljük, hogy eléggé meredek szögeléssel támassza alá a komondor törzsét. A csánk nem hátratolt helyeződésű, hanem a szár függélyes és az ülőgumó alatt helyezkedik el. Előfordul, hogy a csánk ás a szár has alá állított. Ez a kardos állás alacsonyítja a komondort. A hátraállítottság pedig a lépés hosszát csökkenti, s rövidet lép a komondor, pedig hosszan kellene lépnie.

A mancsok. Sem a puha csüd , sem a túl meredek csüd nem kívánatos, már csak azért sem, mert akkor a mancsok túl terjedelmesek, lazák lesznek vagy kis terjedelműek. Az elülső komondor mancsok gömbölydedek, kerekek, a hátulsók hosszabbak lehetnek.

A körmök erősek, de ne nagyon hosszúak legyenek. A fattyúkörmök nemkívánatosak, eltávolítandó.

A bőr. Sőtét pigmentet tartalmaz, tehát palaszürke színű. A komondor nem albínó kutya. A szabad bőrfelületek – orrtükör, szemhéjszél, ajakszél, talppárna és a körmök – feketék vagy sötét palaszürkék legyenek. A csontszín szürke köröm megengedett. Jó ha a fogíny és a szájpadlás is sötéten pigmentált.

A szőrzet. A komondor szőrzete a maga nemében egyedülálló. A régi leírások gubancosnak, borzasnak, rojtosnak stb. említik szőrzetét. A szalagos szőrzet ápolt, szép forma. A nyaktól a farokig, a törzs felső vonalától a lábakon keresztül a talajig általános a komondor testén. Ez a jelleg van a legjobban, összhangban a komondor nagyságával és vérmérsékletével.

A komondor zsinóros szőrzete vastagabb és durvább zsinórokat jelent, mint a pulié, és persze hosszabbat is. Igen szép szőrforma, csak kissé finomnak tünteti fel a komondor erőteljes vonalait.

Kölykezés, illetve szoptatás után a szukák a fej, a nyak, a mellkas és az elülső lábak hosszú szőrét ledobják, levedlik. E jelenséget „levetkőzésnek” hívják. A levetkőzés nem hiba, csak pillanatnyilak hiba ami a komondor nagysága folytán tartós. Levetkőzés miatt a komondor egyedek tenyészértékét nem szabad lebecsülni. A fejtető és a homlok zsinórosan aprótincses szőrzete ernyősen boruljon a szem elé és az arcorri részre. A testtájak hosszú szőre között különbség csak a hosszúságban van.
Az újszülött komondorkölykök szőre finom szálú hullámos. A szopós komondorkölykök szőre pelyhes, finom szálú, fényes, de elég merev csigás vagy simább lefutású. Választás körül ez a szőrt bundaszerű, de nem nemezesedő kölyökszőr váltja.
A 6-9 hónap közötti komondor mackószerű bundát visel. A komondorkölykök ebben a korban mutatják a legegységesebb szőrköntöst. Ekkor lehet még megnyúlt testtájaikat is utoljára elbírálni, mert ezután egyre hosszabb lesz a szőrköntös.
A levált pehelyszálak jó része nem esik ki a bundából, hanem nemezesíti azt.
A nyílt szőrzet, a rövid szőrzet, a sima szőrzet nem komondorjelleg.

A szín. A komondor szőrszíne a fehér. A fajta annyira kitenyésztett, hogy durva hibával nem találkozunk. Problémát csak a fehér szín árnyalata jelenthet. Teljesen fehér szőrt csak ápolással és nem sűrű, de rendszeres fürdetéssel érhetünk el. A piszkosfehér szín a nem fürdetett egyedekre jellemző. Az újszülött és a szopós kölykök hófehér. A kölyökkorú komondor egyed is fehérebb a kifejletnél.

A mozgás. Nagy teste és a hatalmas szőrköntös ellenére a komondor mozgása nem nehézkes. Nappal nem szívesen szaladgál, csak éppen a legszükségesebb esetben mozdul ki a vackából. Estefelé és éjjel azonban mozgása megélénkül. Az éjszakai őrzés az eleme, akkor szívesen mozog. A komondorkölyök viszont igen játékosak, virgonc mozgásúak. Úgy 6 hónap után kezd a mozgásuk óvatosabbá válni.

 
  domainLAKÓPARK beta